Portfolio WCA

ZŠ Eduard

Studium přizpůsobené talentu dítěte.

ZŠ Eduard 

S dětmi pracujeme pomocí moderních metod, ale i principů, které do českého školství zavedl Jan Ámos Komenský. Žáci poznávají svět nejen z knih, ale i na základě vlastních zkušeností a talentu. V moderním vzdělávání praktikujeme „školu hrou“ s jediným cílem: aby vaše děti byly připravené na budoucnost.  

  

Co je Eduard:

ZŠ Eduard je malá rodinná škola, která má osnovy shodné s klasickými základními školami. I my vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu. Ten ale na rozdíl od klasických škol obohacuje o prvky alternativních škol. (Montessori, Waldorf, Dalton, Začít spolu atd.). Děti u nás mají více prostoru k sebevyjádření a pracují v inspirujícím prostředí.  

 

ZŠ Eduard 

Ve výuce děti využívají svých silných stránek a přirozeného talentu. S jejich pomocí řeší každodenní úkoly. Tato metoda jim umožňuje rychleji porozumět tématu. Častěji se pak radují z úspěchu, což posiluje jejich motivaci ke studiu. Pomáháme jim silní stránky nejen objevovat, ale také rozvíjet a kultivovat.  

Učení probíhá v inspirující a bezpečné atmosféře. Učitelé během výuky odhalují a rozvíjejí přirozená nadání dětí. Celá třída pracuje v podnětné a vlídné atmosféře. Právě ta je nezbytnou podmínkou v seberealizaci každého člověka. Škola hrou totiž není o hraní, ale o tvrdé práci v inspirujícím prostředí. Stejně důležitá je i celková pohoda ve třídě. Děti se pak vzdělávají díky svému zájmu a dobrému pocitu, který jim učení přináší.  

 

Náš Trh

Základní škola Eduard působí v Brně Řečkovicích, ale talentovou metodiku individualizované práce s žáky, s rodiči i se studenty šíří po celé České republice i po Slovensku. V první řadě škola cíli na žáky základní školy. V aktuálním školním roce má škola otevřené tři ročníky v prvním stupni.  

   

Partnership  

ZŠ Eduard ráda přivítá partnery a podporovatele, kterým je nastavená filozofie sympatická a chtěli by se na myšlence aktivní podpory kultivace a rozvoje školství podílet. Současně se škola snaží dát o sobě vědět v regionu Brněnska a okolí, kde působíme a představit naši koncepci a cíle novým rodičům, kteří chtějí svým dětem umožnit do života vykročit se schopností naplno využívat svá vrozená nadání a talenty a přetvořit je do jedinečných silných stránek. Další naší snahou je najít a vybrat nadšené a zapálené pedagogy, kteří by s námi tento projekt chtěli dále rozvíjet. V tuto chvíli hledáme jednoho aprobovaného pedagoga pro první stupeň od září potom ještě druhého takového kolegu nebo kolegyni. 

Používáme cookies
Tato stránka používá cookies pro sledování návštěvnosti.