WCA Holding

Make your
business better

Naším aktuálním posláním je podpora
přípravy reorganizace WCA International s.r.o

Momentálně pracujeme s týmem odborníků na přípravě reorganizačního plánu WCA International s.r.o.

Klíčovým projektem pro reorganizaci je projekt Tachyum, který se již nachází ve své závěřečné fázi (hromadná výroba procesorů).
Hyperlokální měření kvality ovzduší. Znečištěné ovzduší způsobuje vyšší nemocnost a negativně ovlivňuje naše zdraví, psychiku, myšlení i výkonnost.
Podporujeme vzdělání dětí, aby vedle klasického vzdělávání mohly rozvíjet své silné stránky, komunikační dovednosti a další tzv. "soft skills", které jsou v dnešním světě často podceňovány, ale přitom velmi podstatné.
Používáme cookies
Tato stránka používá cookies pro sledování návštěvnosti.